Predmet Javnog natječaja za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva u području zaštite okoliša i to za:

  1. Aktivnosti ponovne uporabe
  2. Organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna.

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 800.000,00 kuna. Najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 20.000,00, a najveći iznos po pojedinom projektu je 60.000,00.

Rok za podnošenje prijava je 31. siječnja 2020.

Detaljnije informacije te dokumentaciju za prijavu možete pronaći ovdje