Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu.

Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge).

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 12.500.000,00 kuna.

Namjena sredstava je za:

SKUPINA A

 • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
 • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
 • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora.

SKUPINA B

 • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,
 • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,
 • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Prihvatljivi troškovi su:

 • ulaganja u proizvode/usluge, proširenje ponude proizvoda/usluge, proširenje
  proizvodnje i pružanja usluga i/ili proširenje tržišta, uvođenje proizvoda/usluga na
  tržište, uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge,
 • nabava strojeva i radnih strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja
  i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne
  djelatnosti,
 • poboljšanje i prilagodba poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti,
 • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i
  instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u
  dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.),
 • marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup,
  opremanje izložbenog prostora, korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta
  (benchmarking), stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada
  web stranice i izrada promidžbenog materijala),
 • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna, a najviši iznos je 200.000,00 kuna.

Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine A odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova. Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine B ne mogu iznositi više od 40% ukupno prihvatljivih troškova.

Prijave se zaprimaju isključivo od 12. svibnja 2020. do 26. svibnja 2020. godine.

Više informacija te prijavna dokumentacija dostupna je ovdje

Izvor: https://www.mingo.hr/