Poštovani,

Obavještavamo vas da je natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ otvoren.

Svrha natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine.

Prihvatljivi korisnici na ovom natječaju su sve fizičke i pravne osobe upisane u  Upisnik poljoprivrednika  ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Potencijalni korisnici za potrebe podnošenja zahtjeva za potporu moraju ishoditi verifikacijski zapisnik izdan od Ministarstva poljoprivrede – Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (bivša Savjetodavna služba).

Prije prijave za verifikaciju štete korisnik je dužan službenicima Uprave za stručnu podršku dostaviti kopiju zapisnika o procjeni šteta na poljoprivrednom gospodarstvu izdan od strane nadležnog Povjerenstva u JLS.

Nakon prijave za verifikaciju službenici Uprave za stručnu podršku obići će korisnike te im izdati Zapisnik o verifikaciji štete.

Za sve informacije možete se obratiti službenicima Uprave za stručnu podršku:

Davorin Hrsto, 01 4882 729
Ivan Danjek, 01 4882 715

Izvor: https://www.savjetodavna.hr/