Sukladno uputi za postupanje dobivenoj od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 01. veljače 2019. godine izmjenjena je natječajna dokumentacija za prijavu na LAG Natječaj za TO 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ .

Izmijenjen je Obrazac B „Plan nabave – tablica troškova i izračuna potpore“ na web stranici LAG-a na način da se u koloni „F“ umjesto tečaj EUR/HRK=7,44 navede tečaj EUR/HRK=7,4125.

Obrazloženje:
LAG Natječajem (poglavlje 1.3.) propisano je sljedeće:
„Preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o odabiru projekta, a u skladu s člankom 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18-58).