Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2020. godinu. 

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora, odnosno dobrovoljno i registrirano udruženje osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja poljoprivrede, pružanja stručne pomoći, informiranja javnosti o događajima s područja poljoprivrede i prehrane, kao i života na selu te radi sudjelovanja u radu javnih institucija kojima je cilj dobrobit života na selu.

Pravo prijave na Javni poziv imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske koje djeluju najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Javnog poziva.

Financijska potpora dodjeljuje se u najmanjem iznosu od 5.000,00 kuna i najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pokriće troškova provedbe programa.

Zahtjevi se podnose zaključno s danom 21. rujna 2020. godine.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/