ilustracija_poljoprivreda_i_ruralni_razvoj
Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. točka b) Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.«

U Operaciji 4.1.2. korisnici su sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava neovisno o ekonomskoj veličini.

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje jesu:

 • ulaganje u građenje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata, za vlastite potrebe od minimalno 70 posto,
 • ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva – mineralnog i organskog gnojiva), za vlastite potrebe od minimalno 70 posto.

Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.

Prihvatljivi nematerijalni troškovi jesu:

 • kupnja ili razvoj računalnih programa,
 • kupnja prava na patente i licence,
 • autorska prava,
 • registracija i održavanje žigova i
 • ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Prihvatljivi opći troškovi u Podmjeri 4.1. jesu usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 20.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Visina tražene potpore:

 • najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,
 • najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 75 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima i to za:

 • mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
 • ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima
 • ulaganja povezana s poljoprivrednim okolišem i klimatskim promjenama
 • ulaganja povezana s ekološkom poljoprivredom

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. studenoga 2015. do 27. siječnja 2016.

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu počinje teći od 27. studenoga 2015. i traje do 27. siječnja 2016.

Rok u kojem potencijalni korisnici mogu postaviti pitanja vezana uz natječaj je od 27. studenoga 2015. do 18. siječnja 2016. Pitanja se postavljaju elektroničkim putem sljedeće adrese: eafrd@mps.hr i info@apprrr.hr.

Natječaj možete pronaći ovdje, a pravilnik ovdje.

IZVOR: APPRRR