Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u program Eurostars 2.

Eurostars je program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA-e i Europske komisije. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice.

Ciljevi programa

  • Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
  • Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
  • Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo, koje se bavi istraživanjem i razvojem (R&D performing SME). Najmanje 50% aktivnosti treba provoditi partner koji je R&D performing SME. Ostali partneri na projektu moraju biti mala ili srednja poduzeća.

Rok za popunjavanje online pretprijave (prema HAMAG-BICRO) je 18.01.2016.

Rok za savjetodavne povratne informacije temeljem pretprijave od strane HAMAG-BICRO prema Natjecateljima je 02.02.2016.

Rok za online punu prijavu (prema EUREKA tajništvu- Bruxelles)  18.02.2016. do 20:00h

Odluka o uspješnim prijavama: Srpanj 2016/ Rujan 2016.

Vrijednost financiranja: Max. 200.000 EUR  ili do 70 % opravdanih troškova hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je manje.

Vremensko trajanje: Max. 36 mjeseci.

Vrsta projekta: Razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa.

Opravdani troškovi: plaće zaposlenih, oprema i sitni inventar, troškovi usluga, troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi.

Izvor: http://www.netokracija.com/hamag-bicro-eureka-eurostars-2-112353

Natječajnu dokumentaciju možete vidjeti ovdje: http://www.hamagbicro.hr/inovacije/privatni-sektor/eurostars/natjecaj-za-program-eurostars-2-medunarodna-istrazivacko-razvojna-suradnja