Grad Petrinja je objavio Natječaj za dodjelu donacija poljoprivrednim udrugama i udrugama za ruralni razvoj za 2020. godinu.

Grad Petrinja će dodjeljivati financijsku potporu za sufinanciranje programa/projekata udruga koje djeluju na području poduzetništva, gospodarstva, poljoprivrede, ruralnog razvoja, zaštite potrošača, veterinarsko-zdravstvene zaštite i povećanja turističke ponude ako su povezana s nekim od područja koja su od interesa za Grad Petrinju.

Područja interesa za Grad Petrinju su:

 1. programi/projekati vezani za razvoj poljoprivrede i gospodarstva;
 2. očuvanje vrijednosti prirodnih krajobraza ruralnih područja;
 3. promicanje i popularizacija tradicionalnih i poljoprivrednih vrijednosti ruralnog prostora i održivog razvoja;
 4. provedba programa, projekata i manifestacija vezanih za razvoj gospodarstva i poljoprivrede;
 5. informiranje i edukacija javnosti o važnosti zdrave prehrane i konzumiranja domaćih svježih proizvoda;
 6. zbrinjavanje i udomljavanje napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca;
 7. zaštita potrošača;
 8. povećanje turističke ponude u smislu razvoja ruralnog područja.

Uvjeti natječaja za prijavu programa / projekta su:

 1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i imati registrirano sjedište u Gradu Petrinji;
 2. udruga može na natječaj prijaviti najviše tri projekta/programa;
 3. program/projekt NE financira redovan rad udruge;
 4. trajanje provođenja programa/projekta maksimalno 12 mj;
 5. program/projekt mora biti besplatan za korisnike;
 6. za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada Petrinje;
 7. udruga mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu programa/projekta;
 8. udruga mora voditi transparentno financijsko poslovanje;
 9. prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke i dokumentaciju određenu natječajem;
 10. prijavitelj nema dugovanja prema Gradu Petrinji.

Ukupno planirana vrijednost natječaja za dodjelu donacija poljoprivrednim udrugama i udrugama za ruralni razvoj za 2020. godinu je 50.000,00 kn.

Financijska potpora za pojedini program/projekt može se odobriti u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna do najviše 30.000,00 kuna.

Natječaj je otvoren do 18. ožujka  2020. godine.

Više informacija te dokumentaciju za prijavu možete pronaći ovdje

Izvor: https://www.petrinja.hr/