OTP banka Hrvatska u sklopu svog donacijskog programa „Zeleno svjetlo za…“ raspisuje Javni natječaj za dodjelu donacija u 2019. godini.

UVJETI NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu donacija OTP banke imaju registrirane udruge,
klubovi i ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Prijave pojedinaca, trgovačkih društava, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
ili tijela državne uprave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave podnositelja molbi čiji su projekti dobili donacije na natječajima OTP banke u 2017. i
2018. godini neće biti uzete u razmatranje.
Prijavljeni projekti moraju se odnositi na aktivnosti koje se provode u 2019. godini.

Natječaj je otvoren u razdoblju od 25. travnja 2019. godine do 16. svibnja 2019. godine.

GLAVNI KRITERIJI ZA DODJELU DONACIJA PO KATEGORIJAMA
1. Mladi, obrazovanje i znanost
Izvrsnost – natprosječan uspjeh u školi/na fakultetu, osvojene nagrade, objavljeni radovi
Inovativnost – projekti koji na inovativan način pomažu razvoju djece i mladih te razvoju
znanosti
2. Očuvanje kulturne, povijesne i tradicijske baštine te očuvanje okoliša
Originalnost i kvaliteta projekta
Doprinos očuvanju kulturne, povijesne i tradicijske baštine kraja kao i brizi za okoliš
3. Humanitarni projekti (zdravstvo, socijalna skrb, ljudska prava)
Značenje projekta za pomoć određenoj skupini u društvu
Podizanje razine svijesti šire javnosti o poteškoćama s kojima se susreću tražitelji sredstava
4. Sport
Rezultati primjereni veličini i mogućnostima kluba/pojedinca; osvojene nagrade
Doprinos promicanju kulture sporta i zdravog življenja među djecom i mladima

Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt mogu iznositi najviše 30.000
kuna.

Više informacija te prijavni obrazac dostupni su ovdje