Inin program Zeleni pojas natječaj je za sufinanciranje ekoloških projekata.

Pravo na prijavu imaju organizacije civilnog društva, javne obrazovne ustanove, parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Područja aktivnosti projekata

Klimatske promjene – Projekti iz područja ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama kao posebni potprogram ovogodišnjeg natječaja. Stvaranje ili sanacija zelenih površina sadnjom nove vegetacije I obnova postojeće. Čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora uključujući i revitalizaciju morske obale. Briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima i uređenje navedenih (stalci za bicikle, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici za odvojeni otpad). Neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša i prirode namijenjene lokalnim zajednicama. Izložbe o zaštiti okoliša. Druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode.

Uvjeti za priznanje podrške

Maksimalni mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 30.000 kuna. Kandidati koji se prijavljuju za program moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt. INA je u mogućnosti sufinancirati odabrane projekte tek po potpisu sponzorskog ugovora s odabranim organizacijama – potpisivanje ugovora planira se između 16.11. – 16.12.2020. godine. Svi odabrani projekti moraju biti završeni do 31.10.2021.

Projekti za dodjeljivanje sredstava po ovom Natječaju prijavljuju se isključivo ispunjavanjem online obrasca od 16.09.2020. – 16.10.2020 do 23:59 sati.

Ukupni fond od 200.000,00 kn dodijelit će se odabranim projektima na način da pojedinačni iznosi koje dodjeljuje INA tvore maksimalno do 80% sredstava ukupno potrebnih za ostvarenje projekta a pritom maksimalni iznos može biti do 30.000 kn.
Odluku o dodjeli sredstava donijet će Povjerenstvo u roku do 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda (do 16.11.2020.) o čemu će podnositelji ponuda biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana donošenja odluke (do 16.12.2020.). Organizacije čiji projekti nisu izabrani bit će obaviješteni pisanim putem (e-mail poruka na kontakt adresu iz online obrasca).

Više informacija te prijavni obrazac nalaze se ovdje

Izvor: https://www.ina.hr/zelenipojas