Grad Velika Gorica u cilju tržišnog jačanja konkurentnosti i poticanja poduzetnika na prijavu i korištenje sredstava EU fondova u programskom razdoblju 2014.-2020. dodijelit će financijska sredstva potpore za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU.

Pod tehničkom pomoći iz ovog Natječaja podrazumijeva se stručna pomoć konzultanata za uslugu pisanja prijave projekata na natječaje u okviru operativnih programa Republike Hrvatske koji će se financirati iz fondova i programa Europske unije.

Pisanje prijave projekata podrazumijeva kompletnu izradu prijavne dokumentacije (prijavni obrasci, izjave, prilozi i ostala dokumentacija prema uvjetima natječaja).

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća pojedinačno ili u skupinama do završetka natječaja ili do utroška sredstava.
Prihvatljivi prijavitelji su oni koji do prijave na Natječaj imaju ugovorenu i u izradi uslugu tehničke pomoći te dokaz o plaćanju usluge u tekućoj godini.

Potpora može iznositi do 50% troškova, a najviše:
– za pisanje prijave projekta na natječaj do 20.000,00 kn

Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati prijavitelj.

Pojedinom prijavitelju može se dodijeliti potpora za jedan projekt u tekućoj kalendarskoj godini.
Prijavitelj kojem je već odobrena potpora drugih institucija po istoj usluzi Tehničke pomoći, potpora neće biti odobrena.

Natječaj će biti otvoren do 29.11.2019. ili do iskorištenja sredstva.

Detaljnije informacije možete pronaći ovdje.