Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i pripadajućih izmjena i dopuna Pravilnika (»Narodne novine«, broj 53/2018), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ na dan 20.05.2020. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 1.928.820,00 HRK odnosno 255.000,00 EUR, gdje iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR odnosno 113.460,00 HRK, s intenzitetom potpore 100% prihvatljivih troškova.

Početak prijave: 15.06.2020.

Kraj prijave: 31.07.2020.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr

Sva pitanja i odgovori biti će objavljeni na ovoj stranici.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održati će se dvije radionice:

8. lipnja 2020. godine s početkom u 18.30 sati u Hrvatskom domu, Ulica Matije Gupca 2, Petrinja

9. lipnja 2020. godine s početkom u 18.30 sati u Društvenom domu, Stara cesta bb, Vukovina

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se OVDJE