Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije najavilo je da će tijekom rujna 2016. godine biti objavljen poziv „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, koji se financira u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga je povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine, pri čemu projekti moraju biti usmjereni na razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i/ili georaznolikosti kroz promociju zaštićenih dijelova prirode (osim područja Nacionalnih parkova i Parkova prirode) i ekološke mreže Natura 2000.

Prihvatljivi prijavitelji su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima kojoj je osnivač jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave utvrđena člankom 130. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), ili jedinica lokalne samouprave, ili jedinica regionalne (područne) samouprave.

Ukupna raspoloživa sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 380.000.000 HRK.
Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 2.000.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 20.000.000,00 HRK.

Izvor: Strukturni fondovi