ond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 6.travnja 2018.  javni poziv jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Gradovi i općine koje imaju važeći plan gospodarenja otpadom Fondu trebaju dostaviti podatke o potrebnom broju spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, plastike, stakla, tekstila i  biootpada. Poziv će biti otvoren 45 dana te će se nakon toga na osnovu prikupljenih podataka znati točan iznos ukupne investicije, a koja bi prema okvirnim procjenama mogla iznositi više od 200 milijuna kuna.

Sredstva za ovu namjenu osiguralo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija“ – 85% investicije će se tako sufinancirati iz europskog Kohezijskog fonda, dok 15% sredstava moraju osigurati   jedinice lokalne samouprave u svojim proračunima.

Tijekom cijelog perioda prijave prijaviteljima će biti osigurana i stručna podrška Fonda, a Ministarstvo i Fond će također organizirat tijekom ovog mjeseca regionalne radionice na kojima će predstavnicima gradova i općina te komunalnih tvrtki detaljno objasniti uvjete prijave na javni poziv.

Po završetku javnog poziva Fond se s objedinjenim zahtjevom prijavljuje na ograničeni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike u svojstvu korisnika EU sredstava, a nakon odobrenja prijave Ministarstvo donosi Odluku o financiranju te s Fondom sklapa Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Nakon toga Fond raspisuje objedinjeni postupak javne nabave. Očekivani rok isporuke biti će sukladno terminskim planovima odabranih ponuditelja na javnoj nabavi.

Upite vezane za Javni poziv moguće je dostaviti e-mailom na adresu: spremnici@fzoeu.hr. Odgovori na upite će se objedinjavati i odgovarati jednom tjedno.

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Javni poziv
PDF 1.07 MB

Obrazac 1
XLS 162 kB

Obrazac 2
DOCX 80.81 kB

Prilog 1: Metodologija izračuna (dokument ažuriran 9.4.2018.)
XLS 228.5 kB

Prilog 2: Tehničke karakteristike
PDF 10.89 MB

Prilog 3: Podaci HAOP
PDF 2.59 MB

Prilog 4: Nacrt ugovora
PDF 233.92 kB

Prilog 6: Nepravilnosti
PDF 206.72 kB

Prilog 5: Protokol
PDF 302.95 kB