Ministarstvo poljoprivrede izdaje Pravilnik o provedbi Mjere 04, Podmjere 4.3.”Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, Tip operacije 4.3.1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba Podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva« (u daljnjem tekstu: Podmjera 4.3.), tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« (u daljnjem tekstu: tip operacije 4.3.1.) unutar mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program), u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013). Pravilnik potražite OVDJE