Prijedlog projekta “Transnational Education in LEADER Implementation 2 (TELI 2)” na kojemu LAG Zrinska gora-Turopolje sudjeluje kao projektni partner ocijenjen je visokim ocjenama i odabran je za financiranje u sklopu europskog programa ERASMUS+!

Transnational Education in LEADER Implementation 2 (TELI 2) je međunarodni projekt prijavljen na natječaj iz programa Erasmus+  “KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for vocational education and training”  koji je s vodećim partnerom Limerick Institute of Technology (Republika Irska) usavršavan dvije godine.

Planirani početak provedbe projekta je 01.09.2016. godine, a završetak 31.08.2018..


Svrha projekta TELI 2 je korištenje akademskih institucija i LEADER  organizacija da zajednički stvore cjelinu teorijskih učenja i iskustva, te formiraju obrazovni program/kurikulum koji će biti korišten od strane strukovnih organizacija, obrazovnih organizacija i postojećih LEADER organizacija kako bi se poboljšali ljudski kapaciteti u provedbi LEADER programa.

Usmjeren je na postizanje horizontalnog prioriteta poboljšanja visoke razine osnovnih i transverzalnih vještina u perspektivi cjeloživotnog učenja. Vještine se odnose na provedbu LEADER programa s posebnim naglaskom na međunarodne elemente provedbe LEADER programa. Projekt doprinosi podizanju kvalitete radne snage kroz razvoj programa cjeloživotnog učenja, a ciljana skupina su osobe koje rade u LEADER području na dnevnoj bazi.

Projekt uključuje element mobilnosti, a biti će vođen, upravljan i akreditiran od strane akademske zajednice s dva visoka učilišta sa značajnim iskustvom u strukovnom obrazovanju i obrazovanju u  području ruralnog razvoja. U projekt je uključeno 10 partnera iz 6 različitih zemalja. Budući da organizacije i zemlje uključene u projekt imaju različite razine iskustva u provedbi LEADER metode i djeluju u različitim kontekstima u okviru njihovih gospodarstava, društva i vladinih sustava, pojavljuje se odlična prilika za međunarodnu suradnju koja će ponuditi nove spoznaje i izazove.

Sudionici projekta

Budući da će program/kurikulum o LEADER metodi biti dizajniran korištenjem mješovitog modela učenja (teorija i iskustvo), biti će ponuđen visoko obrazovnim institucijama u cijeloj Europi koje će ga moći izravno koristiti ili ga prilagoditi i odobriti  za svoje potrebe. Također, razviti će se sve popularniji on-line program edukacije na daljinu.

Ciljevi projekta:

1) Razviti i učiniti dostupnim LEADER program učenja sa svim potrebnim pripadajućim alatima.
Širiti i promovirati korištenje programa među 2.451 LAG-om u Europi.

2) Vršenje istraživanja o potrebama učenja i poboljšanja vještina potrebnih za uspješnu provedbu LEADER programa.

3) Ispitati različite modele provedbe LEADER programa u cijeloj Europi

4) Razvoj akreditiranog tečaja za LEADER organizacije koji će promicati najbolje prakse u provedbi LEADER pristupa.

5) Prijenos znanja, vještina i svijesti o učinkovitim metodama provedbe LEADER programa između zemalja koje su iskusne i zemalja koje su manje iskusne u pružanju LEADER programa.

6) Razmjena znanja i vještina između svih partnera u projektu kako bi se potaklo one partnere koji su iskusni u provedbi LEADER programa, ali su postali manje inovativni zbog duljine njihovog angažmana, da razmisle o svojim pristupima i da ih poboljšaju ih na temelju perspektive novijih sudionika.
Uz razvoj programa/kurikuluma dio projekta je  i tečaj za poboljšanje vještina osoba koje rade u provedbi LEADER-a

Struktura tečaja
1. On-line radionice.
2. Na licu mjesta.
Sastoji se od tri petodnevne radionice u tri zemlje sudionice. Ove radionice će poslužiti izradi modela on-line učenja, biti će interaktivne i uključivat će ​​primjere dobre prakse u LEADER organizacijama, predavanja, diskusije i praktične vježbe.

Indikativni sadržaj tečaja formiran prema rezultatima istraživanja projektnih partnera:
1 EU zakonodavni okvir koji regulira program
2. Povijest i evolucija LEADER-a odnosu na prethodna tri programska razdoblja
3. Razvoj praktične vještine vezane za planiranje i razvoj programa na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
4. Institucionalni kontekst u kojem LEADER djeluje
5. Osiguranje lokalnog sudjelovanja i suradnje, te koncept CLLD lokalnog razvoja
6. Upotreba metode LEADER izvan lokalnog razvoja
7. Savjeti u vezi postupaka potrebih kako bi se osiguralo odgovarajuće kontrole i odgovornost na svim razinama
8. Razvoj i maksimiziranje koristi od inter-teritorijalnih i transnacionalnih projekata
9. Učenje na temelju najboljih praksi i poteškoća u partnerskim zemljama

 

Projekt također uključuje organizaciju velike konferencije u Hrvatskoj u svrhu širenja LEADER modela učenja proizašlog iz ovog projekta, te promocija istoga među LAG-ovima, kreatorima politike, edukativnim institucijama i predavačima iz Hrvatske i susjednih zemalja.

 

Od ukupne vrijednosti projekta koja je 286.410,00 eura, LAG je za svoje troškove ostvario ukupnu potporu u iznosu od 17.580,00 eura.