Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) su do kraja 2019. godine objavili 169 natječaja u vrijednosti 277,7 milijuna kuna što iznosi 79% sredstava koji su predviđeni za provedbu lokalnih razvojnih strategija LAG-ova odnosno LAG natječaja. Od strane LAG-ova odabrano je i proslijeđeno u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 1131 projekt u iznosu 167,5 milijuna kuna. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila je projekte u vrijednosti 99,9 milijuna kuna te je krajnjim korisnicima isplaćeno 40,2 milijuna kuna.

LAG-ovi su u razdoblju od veljače 2018. godine do 3. siječnja 2020. godine raspisali LAG natječaje za sljedeće tipove operacija:

Tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”
Do sada je 54 LAG-a objavilo 72 LAG natječaja za ovaj tip operacije, sa ukupne vrijednosti 110 milijuna kuna. LAG-ovi su odabrali na LAG natječajima i učitali 751 projekt u AGRONET sustav (na provjeru Agenciji za plaćanja u poljoprivredu, ribarstvu i ruralnom razvoju prije konačnog odobravanja) ukupne vrijednosti 83,6 milijuna kuna. Ukupan broj odluka o dodjeli sredstava iznosi 706, a iznos dodijeljenih sredstava 78,7 milijuna kuna. Zaprimljeno je 676 zahtjeva za isplatu prve rate sa ukupnim iznosom zatražene potpore od 37,7 milijuna kuna te je izdano 675 odluka o isplati sa ukupne vrijednosti potpore od 37,6 milijuna kuna. Zaprimljeno je 113 zahtjeva za isplatu druge rate te ukupni iznos zatražene potpore iznosi 7,4 milijuna kuna. Ukupni iznos isplaćene potpore iznosi 3,6 milijuna kuna.

Tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”
Do sada je 47 LAG-ova objavilo 57 LAG natječaja za ovaj tip operacije ukupne vrijednosti 115 milijuna kuna. LAG-ovi su odabrali na LAG natječajima i učitali 338 projekata u AGRONET sustav (na provjeru Agenciji za plaćanja u poljoprivredu, ribarstvu i ruralnom razvoju prije konačnog odobravanja) ukupne vrijednosti 76,9 milijuna kuna. Ukupan broj odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu iznosi 96, a iznos dodijeljenih sredstava 21,2 milijuna kuna.

Tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”
Do sada je ukupno 28 LAG-ova objavilo 28 LAG Natječaja za ovaj tip operacije ukupne vrijednosti 41,2 milijuna kuna. LAG-ovi su odabrali na LAG natječajima i učitali 36 projekata u AGRONET sustav (na provjeru Agenciji za plaćanja u poljoprivredu, ribarstvu i ruralnom razvoju prije konačnog odobravanja) ukupne vrijednosti 5,5 milijuna kuna.

Tip operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”
Do sada je ukupno 8 LAG-ova objavilo 8 LAG natječaja za ovaj tip operacije ukupne vrijednosti 7 milijuna kuna. LAG-ovi su odabrali na LAG natječajima i učitali 6 projekata u AGRONET sustav (na provjeru Agenciji za plaćanja u poljoprivredu, ribarstvu i ruralnom razvoju prije konačnog odobravanja) ukupne vrijednosti 1,5 milijuna kuna.

Tip operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”
Do sada je ukupno 4 LAG-a objavilo 4 LAG natječaja za ovaj tip operacije ukupne vrijednosti 4,5 milijuna kuna.

U 2020. godini u planu je da se LAG-ovima od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju omogući raspisivanje LAG natječaja za sljedeće tipove operacija:
• tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“
• tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”.

Izvor: www.apprrr.hr