Agencija za plaćanja je prošle godine započela s pripremama za novo programsko razdoblje. Nova zajednička poljoprivredna politika uvodi monitoring – sustav za nadzor i kontinuirano praćenje obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i praksi na poljoprivrednim površinama. Monitoring će tako u novom programskom razdoblju biti jedan od obveznih osnovnih elemenata provjere Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS sustava) a koji je preduvjet za isplatu potpora.

Priprema za novo razdoblje zahtjeva sveobuhvatni IT razvoj sustava u svrhu kontinuiranog praćenja poljoprivredne aktivnosti i to korištenjem podataka iz satelita Sentinel u okviru programa Copernicus i drugih barem jednakovrijednih podataka (geotagiranih fotografija, podataka iz drugih satelita i dr.).

Razvoj i nadogradnja sustava se odvija u nekoliko faza od kojih su pojedine faze već implementirane. Ovih dana nadograđen je i u fazi je daljnjeg razvoja sustav za nadzor i kontinuirano praćenje i drugih površina koje do sada nisu bile vidljive poljoprivrednicima u Agronetu.

Navedeni podaci su u fazi razvoja i informativnog su karaktera te neće utjecati na pravo ostvarivanja potpora za 2020. godinu.

Izvor: https://www.apprrr.hr/