PREDMET PROGRAMA

Dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz
potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata,
razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja,
održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju
podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva.

CILJEVI PROGRAMA
Sukladni su sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine i pripadajućim akcijskim
planovima i nacionalnim programima vezanim za razvoj malog i srednjeg poduzetništva,
unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, održivi razvoj (zeleni turizam) i razvoj posebnih
oblika turizma (zdravstvenog, kulturnog, cikloturizma, nautičkog, kongresnog, ruralnog).
Uz glavni cilj – povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba
doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:
– poboljšanju strukture i kvalitete smještaja
– novom zapošljavanju
– realizaciji novih investicija
– povećanju turističke potrošnje
– razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
– produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma

IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
Za provedbu Programa konkurentnost turističkog gospodarstva planirana su sredstva u
proračunu Ministarstva turizma za 2019. godinu na aktivnosti A587055 u ukupnom iznosu od
23.652.700,00 kuna.

KORISNICI
 subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
 OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke
usluge

Javni poziv za kandidiranje projekata – Otvoren do 1. ožujka 2019. godine.

Više informacija dostupno je na linku