Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga i to za postavljanje jedne (1) nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe.

Korisnici sredstava Fonda:

Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti iznajmljivači i OPG-ovi koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • vlasnici su ili suvlasnici zgrade u kojoj se projekt provodi,
 • vlasnici su obračunskog mjernog mjesta na koji se spaja FNE u zgradi u kojoj se projekt provodi,
 • raspolažu Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili OPG-u,
 • imaju prebivalište na području Republike Hrvatske,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih obveza prema Fondu,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • nisu poduzetnici u teškoćama.

Raspoloživa sredstva Fonda po Pozivu iznose 7.000.000,00 kuna.

Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva subvencije, do 200.000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove nastale nakon objave Poziva 30. rujna 2020. :

1. nabava i ugradnja FNE

 • do 80%, ali ne više od 196.000,00 kuna ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi,
 • do 60%, ali ne više od 147.000,00 kuna ako se projekt provodi na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka te
 • do 40%, ali ne više od 98.000,00 kuna ako se projekt provodi na ostalim područjima RH;

2. provođenje stručnog nadzora

 • do 80%, ali ne više od 4.000,00 kuna ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi,
 • do 60%, ali ne više od 3.000,00 kuna ako se projekt provodi na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka te
 • do 40%, ali ne više od 2.000,00 kuna ako se projekt provodi na ostalim područjima RH.

*Predmet poziva nisu postojeće fotonaponske elektrane na postojećim građevinama, koje se nadograđuju/proširuju.

Prijava na Poziv počinje dana 23. studenoga 2020. godine u 9:00 sati, a završava:

– objavom na mrežnim stranicama Fonda Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava,

– istekom 2020. godine.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/