Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je Javni Poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne samouprave za 2018. godinu.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti su:

izrada sljedećih prostornih planova ili njihovih izmjena i dopuna :

  • prostorni plan županije / Grada Zagreba
  • prostorni plan uređenja grada / općine
  • generalni urbanistički plan
  • urbanistički plan uređenja
  • detaljni plan uređenja.

Iznos sufinanciranja: maksimalno do 50% ukupnih ugovorom o izradi prostornog plana preuzetih financijskih obveza podnositelja zahtjeva.

Rok za podnošenje zahtjeva: do 30. rujna 2018. ili do iskorištenja sredstava.

Više informacija o javnom pozivu na linku.