Ministarstvo branitelja Republike Hrvatska je objavilo Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. godini na području Republike Hrvatske.

Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po Javnom pozivu mogu podnijetiUdruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, koje udovoljavaju sljedećim uvjetima:

Uvjeti za udruge:

  • registrirane su u Republici Hrvatskoj i djeluju na području Republike Hrvatske najmanje jednu godinu te imaju uredno financijsko poslovanje,
  • provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice,
  • svojim programima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću promiču ostvarenje najviših vrednota ustavnog poretka i čuvaju moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske od velikosrpske agresije.

Ukoliko je nositelj izgradnje drugi pravni subjekt, Udruge iz Domovinskog rata koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja, moraju dokazati partnerstvo s nositeljem izgradnje spomenobilježja (sporazum o suradnji ili drugi odgovarajući dokument).

Uvjeti za jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave:

  • imaju pravnu osobnost na području Republike Hrvatske,
  • provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice,
  • u proračunu za tekuću godinu imaju planiran dio sredstava za izgradnju, postavljanje ili uređenje spomenobilježja.

Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja moraju dokazati partnerstvo s najmanje jednom Udrugom iz Domovinskog rata koja na njezinom području djeluje minimalno godinu dana (sporazum o suradnji ili drugi odgovarajući dokument).

Podnositelji zahtjeva mogu prijaviti izgradnju jednog spomen-obilježja na području Republike Hrvatske. Prednost u odobravanju sredstava sufinanciranja izgradnje spomen-obilježja imaju oni projekti na područjima lokalne ili područne (regionalne) samouprave u kojima nema izgrađenog spomen-obilježja iz stavka II. ovog Javnog poziva, odnosno oni projekti koji su vezani za određene događaje, osobe ili postrojbe iz Domovinskog rata za koje do danas nije izgrađeno spomen-obilježje.

Ovaj Javni poziv ostaje otvoren do 18. svibnja 2016. godine, a možete ga pronaći OVDJE.

IZVOR: Ministarstvo branitelja