Ministarstvo kulture je objavilo Javni poziv za predlaganje programa/projekata poduzetništva u kulturi za 2017. godinu. Predmet je Javnoga poziva dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva kulture za programe/projekte poduzetništva u kulturi za 2017. godinu.
Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti maloga gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi – trgovačka društva, obrtnici, zadruge, ustanove (osim ustanova kojima je osnivač tijelo javne vlasti), umjetničke organizacije i samostalni umjetnici.

Područja u kulturi koja se potiču Programom su sljedeća:

  • nakladništvo i knjižarstvo
  • izvedbene umjetnosti
  • vizualne (likovne) umjetnosti.

Potpore se odobravaju za sljedeće poslovne aktivnosti:

  • ponajprije za sufinanciranje 50 % troškova bruto plaće novozaposlene osobe kao dijela troška projekta, ne više od 4.000,00 kn mjesečno po osobi, najviše do 12 mjeseci (broj zaposlenih prema izvješću mora biti veći od prijavljenoga stanja na JOPPD obrascu);
  • nabavu novih tehnologija – tehničke, informatičke i multimedijske opreme i programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti;
  • promidžbene aktivnosti (ulaganje u povećanje/širenje publike).

Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta. Najniža pojedinačna potpora iznosit će 20.000,00 kuna, a najviša 100.000,00 kuna.

Javni poziv traje od 25. travnja do 25. svibnja 2017. godine, a detaljnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

IZVOR: Ministarstvo kulture