Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva kulture za programe poduzetništva u kulturi za 2016. godinu.

Cilj Javnog poziva je jačanje kapaciteta kulturnih/kreativnih industrija i poduzetništva u području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i kulturne proizvodnje. Uključuje poduzetnike usmjerene na ulaganja potrebna za širenje na nova tržišta, stvaranje novih proizvoda, novih potrošača i novih tehnologija s ciljem uvećavanja vrijednosti – orijentirane na zapošljavanje, rast i razvoj.

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti maloga gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi – trgovačka društva, obrti, zadruge, ustanove (osim javnih ustanova) i umjetničke organizacije.

Potpore se odobravaju u visini od najviše 85 % prihvatljivih troškova predloženog projekta.
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti 100.000,00 kuna.

Potpore se odobravaju za sljedeće poslovne aktivnosti:

  • ponajprije za sufinanciranje 50 % troškova bruto plaće novozaposlene osobe kao dijela troška projekta, ne više od 4.000,00 kn mjesečno po osobi, najviše do 12 mjeseci (broj zaposlenih prema izvješću mora biti veći od prijavljenog stanja nna JOPPD obrascu);
  • nabavu novih tehnologija – tehničke, informatičke i multimedijske opreme te programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti;
  • promidžbene aktivnosti (ulaganje u povećanje/širenje publike).

Javni poziv traje od 12. travnja do 12. svibnja 2016. godine, a detalje možete pronaći OVDJE.

IZVOR: Ministarstvo kulture