Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi sukladno Planu poticanja razvoja poljoprivrede u Sisačko – moslavačkoj županiji za 2019. godinu.

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

Poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Sisačko – moslavačke županije.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

1. Ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

1.1. Sektor stočarstva i ratarstva

1.2. Sektor voćarstva

1.3. Sektor vinarstva i vinogradarstva

1.4. Sektor povrćarstva (uključena i proizvodnja jagoda) i cvjećarstva

2. Ulaganje u preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda

2.1. Sektor stočarstva i ratarstva

2.2. Sektor voćarstva

2.3. Sektor vinarstva i vinogradarstva

2.4. Sektor povrćarstva (uključena i proizvodnja jagoda) i cvjećarstva

3. Razvoj ekološke poljoprivredne proizvodnje

4. Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

5. Edukacija i stručno osposobljavanje

6. Analiza tla

7. Unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu

 

Prihvatljivi troškovi moraju biti u skladu s Javnim pozivom, podmireni u cijelosti i nastali u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019.

 

Rok za dostavu prijava otvoren je od 23. prosinca 2019. do 29. veljače 2020.

 

Dokumentacija te detalji prijave dostupni su ovdje

 

Izvor: Sisačko – moslavačka županija