Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2022. godinu.

Pravo podnošenja prijave imaju pravne i fizičke osobe koje:
-u svom posjedu imaju objekt u kojem drže svinje na otvorenom koji je registriran u  u Jedinstvenom registru domaćih životinja

-gospodarstvo je u JRDŽ označeno kao gospodarstvo koje drži svinje na otvorenom i ima dodijeljenu kategoriju 4 u odnosu na biosigurnost

-ima odobrenja nadležnog veterinarskog inspektorata u skladu s člankom 4. stavkom 2. Naredbe 28/2021.

-proveden je veterinarski pregled gospodarstva koja drže svinje na otvorenom u skladu s dijelom 8, točkom 3. Programa nadziranja afričke svinjske kuge u 2022. godini, KLASA:322-02/21-01140, URBROJ: 525-1010525-22-1 OD 31. siječnja 2022. godine

Sredstva za sufinanciranje dodjeljuju se isključivo za podmirenje prihvatljivih troškova koji se odnose na nabavku materijala za postavljanje dvostrukih ograda, za stvarno nastalu kupnju materijala, a isti se dokazuju izdanim računima.

*Prihvatljivi troškovi ne odnose se na usluge rada vezano uz postavljanje ograda i električnih ograda te troškove prijevoza materijala.

Prijavitelj može ostvariti sufinanciranje do najviše 80% od traženog iznosa, a maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti je 20.000,00 kuna.

Rok za podnošenje zahtjeva je do utroška sredstava, a najkasnije do 3.listopada 2022. godine.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/