Zaklada “Hrvatska za djecu” objavila je Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata. Putem Javnog poziva sufinancirat će se programi i projekti usmjereni na dobrobit djece i mladih i podrška istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj.

Poziv je namijenjen:

  • organizacijama civilnog društva (udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, vjerske zajednice, pravne osobe Katoličke crkve) koje su osnovane sa svrhom promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji
  • pravnim osobama osnovanim za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti
  • javnim ustanovama
  • tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne samouprave/područne (regionalne) samouprave.Na temelju ovog Javnog poziva, prijavu za financiranje programa/projekata može podnijeti svaka pravna osoba koja je u svojem radu, odnosno posebno u prijavljenom programu /projektu, djelomično ili u potpunosti posvećena promicanju dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanju obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, odnosno podupiranju kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i drugih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih te koja pritom ispunjava ostale uvjete iz Natječaja.

Zaklada će temeljem ovog Javnog poziva (su)financirati programe i projekte pravnih osoba u najnižem pojedinačnom iznosu od 10.000,00 kn, odnosno u najvišem pojedinačnom iznosu od 250.000,00 kn. Svaka pravna osoba ima pravo, u zasebnim prijavama, prijaviti do najviše 3 različita programa/projekta, najvišeg ukupnog iznosa 250.000,00 kn. Za potrebe dodjele potpora pravnim osobama za (su)financiranje programa i projekata na temelju ovog Javnog poziva, Zaklada je u okviru svojeg Financijskog plana za 2016. godinu predvidjela i osigurala ukupni iznos financijskih sredstava u visini od 5.000.000,00 kn.

Krajnji korisnici programa i projekata za koje se traži (su)financiranje temeljem ovog Javnog poziva mogu biti samo i isključivo djeca i mladi, do najviše 29 godina starosti, s prebivalištem na području Republike Hrvatske. Vremensko razdoblje za provedbu prijavljenih programa i projekata može trajati najduže 15 mjeseci i to u razdoblju od početno 01. listopada 2016. godine do zaključno 31. prosinca 2017. godine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 31. kolovoza 2016. godine.

Prva pripremna radionica održat će se u srijedu, 03. kolovoza 2016. godine s početkom u 10:00 sati, u Hotelu International (HR-10000 Zagreb, Miramarska 24, tel. +38516108800). Prijava na radionicu je obavezna i to elektroničkom poštom na e-mail adresu potpore.po@zhzd.hr, uz obavezni naslov poruke „Prijava na Radionicu br. 1 – 03.08.2016.“; prijavu je potrebno izvršiti do najkasnije utorka, 02. kolovoza 2016. godine 17:00 sati. Radi ograničenja prostora, svaka pojedina zainteresirana pravna osoba – prijavitelj u mogućnosti je prijaviti najviše 2 fizičke osobe koje će u njezino ime prisustvovati Radionici br. 1.

Više infomacija o natječaju i pripremnim radionicama možete pronaći OVDJE.

IZVOR: ZHZD