Prijavljeni program/projekt mora biti u skladu s Razvojnom strategijom Zagrebačke županije te razvojnim programima i planovima jedinica lokalne samouprave.
Predmet Javnog poziva je dodjela kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave za poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima kao i poticanje dugoročno održivog i teritorijalno uravnoteženog razvoja na cijelom području Zagrebačke županije, a sukladno Programu poticanja razvoja poljoprivrede,šumarstva i ruralnog prostora Zagrebačke županije u 2020. godini („Glasnik Zagrebačke županije“ broj43/19) i Pravilniku o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 14/18, 23/18, 41/18, 14/19 i 43/19), posebno u dijelu koji se odnosi na infrastrukturu i kvalitetu života na ruralnom području i to za:
– izgradnju ili rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u funkciji razvoja poljoprivrede ili šumarstva,
– izgradnju, adaptaciju, sanaciju ili opremanje objekata društvene namjene (vatrogasni domovi i
spremišta, društveni domovi, dječja igrališta, sportske građevine, građevine za organiziranje
njege, odgoja i obrazovanja te zaštite do polaska u osnovnu školu, groblja – komunalna
infrastruktura i prateće građevine),
– izgradnju, adaptaciju, sanaciju ili opremanje područnih škola.

Prihvatljivi su troškovi rada, opreme i usluge iz područja ruralne infrastrukture sukladno stavkama
financijskog plana i troškovnika programa/projekta.

Pravo prijave na Javni poziv imaju jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije koje u
svojim razvojnim programima, planovima i proračunu za 2020. godinu imaju planirana sredstva za
financiranje prijavljenih programa/projekata (izuzev jedinica lokalne samouprave I., II., III. i IV. skupine
razvijenosti, kojima se mogu financirati programi/projekti do 100% iznosa vrijednosti).

Više informacija te dokumentaciju potrebnu za prijavu možete pronaći ovdje

Izvor: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/