Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu. Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020.

PRIHVATLJIVI KORISNICI
Pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda imaju:
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
– pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
– ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU

PRIHVATLJIVA PODRUČJA SUFINANCIRANJA
Kroz Fond se mogu sufinancirati svi prihvatljivi troškovi provedbe EU projekata utvrđeni ugovorima o EU projektima, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja. Sredstva Fonda se dodjeljuju isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je korisnik na temelju ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće korisnika) u provedbi EU projekta.

IZNOS I KRITERIJI SUFINANCIRANJA
Udio sredstava za sufinanciranje EU projekata određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave prema mjestu ulaganja za koja se dodjeljuju sredstva. Kada je korisnik jedinica lokalne samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, udjel u sufinanciranju učešća korisnika iz sredstava Fonda, što uključuje i učešće prihvatljivih partnera, će biti:
– 90% za projekt s područja I. skupine jedinica lokalne samouprave
– 80% za projekt s područja II. skupine jedinica lokalne samouprave
– 70% za projekt s područja III. skupine jedinica lokalne samouprave
– 60% za projekt s područja IV. skupine jedinica lokalne samouprave
– 50% za projekt s područja V. skupine jedinica lokalne samouprave, osim Grada Zagreba.

Kada je korisnik jedinica područne (regionalne) samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave udjel u sufinanciranju učešća Korisnika iz sredstava Fonda, što uključuje i učešće prihvatljivih partnera će biti:
– 80% za projekt s područja I. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave
– 60% za projekt s područja II. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave
– 50% za projekt s područja III. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave
– 40% za projekt s područja IV. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb

Maksimalni iznos sredstava koji se može u tri uzastopne fiskalne godine isplatiti korisnicima na području pojedine jedinice područne (regionalne) samouprave je:
– 30.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika manjim od 100.000
– 40.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika od 100.000 do 200.000
– 50.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika većim od 200.000 do 300.000
– 60.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika većim od 300.000
– 75.000.000,00 kuna za Grad Zagreb

Maksimalni iznos za pojedinu županiju može se uvećati za 25%, za županije koje su iskoristile sredstva Fonda više od 90% maksimalnog iznosa, pod uvjetom da postoji dovoljno raspoloživih sredstava u Fondu.

Neovisno o korisniku i području provedbe projekta:
minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 50.000,00 kuna
maksimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu može iznositi 7.500.000,00 kuna.

Zahtjevi će se zaprimati od 20. ožujka 2017. do iskorištenja sredstava planiranih za 2017. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2017.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Izvor: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije