Pozivaju se nezaposlene osobe koje imaju prebivalište na području Zagrebačke županije, a koje se odluče pokrenuti vlastiti posao da dostave svoje zahtjeve za dodjelu potpora za samozapošljavanje (potpora), u skladu s projektom Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja –faza III pod nazivom “Nova prilika-Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Zagrebačke županije” za što je rezervirano 875.000,00 kn.

Prihvatljivi korisnici potpora su nezaposleni pripadnici ranjivih skupna kako je definirano u Strategiji razvoja ljudskih potencijala Zagrebačke županije ( mladi do 29 godina, stariji od 50, žene, dugotrajno nezaposleni, …) koji su u trenutku podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpora nezaposleni

Iznos potpore iznosi 35.000,00 kn po korisniku.

Predviđena sredstva za dodjelu potpora sufinancirana su iz Europskog socijalnog fonda, a osigurana su u Proračunu Razvojne agencije Zagrebačke županije za 2019. godinu.

Javni natječaj otvoren je do 13. prosinca 2019. godine.

Više informacija može se dobiti u Razvojnoj agenciji Zagrebačke županije na broj telefona 01/6556-051 ili na e-mail: tomislav.komanovic@razz.hr, a Zahtjev s potrebnom dokumentacijom dostavlja se na adresu: Razvojna agencija Zagrebačke županije, Ulica Ivana Lučića 2a/13, 10 000 Zagreb.

Teksta javnog poziva, upute za prijavitelje i prijavni obrasci nalaze se ovdje