Grad Petrinja je objavio Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za razvoj poduzetništva na području Grada Petrinje.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora Grada Petrinje za provedbu mjera iz Programa.

S ciljem poticanja razvoja poduzetništva, a time i ukupnog gospodarskog razvoja na svom području, Grad Petrinja dodjeljivat će bespovratna financijska sredstva za realizaciju slijedećih aktivnosti:

  1. Potpore za otvaranje obrta ili osnivanje trgovačkih društava kroz samozapošljavanje;
  2. Potpore za zapošljavanje radnika;
  3. Potpore za stručno usavršavanje;
  4. Potpore za polaganje stručnih i strukovnih ispita;
  5. Potpore za promociju održivog i kvalitetnog zapošljavanja;
  6. Potpore za konzultantske usluge usmjerene razvoju poslovanja.

Javni poziv za aktivnosti 1.,3.,4.,5. i 6. je otvoren od dana objave do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Petrinje, a za aktivnost 2. do 31. prosinca 2021. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Petrinje.

Prihvatljivim troškovima smatraju se svi troškovi koji odgovaraju uvjetima ovog Poziva, a koji su nastali najranije 1. siječnja 2019. godine.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak.

Zahtjevi za dodjelu potpora i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se Gradu Petrinji u jednom primjerku poštanskim putem ili osobno u pisarnici Grada.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: www.petrinja.hr