Sisačko-moslavačka županija raspisala je javni poziv za dodjelu bespovrtanih sredstava po Projektu “Unapređenje turističke ponude Sisačko-moslavačke županije“ za 2016. godinu

Ukupni fond sredstva za provedbu ovog Projekta iznosi 250.000,00 kuna.

Korisnici sredstava bespovratnih potpora po ovom Projektu mogu biti:

trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, zadruge, seljačka domaćinstva (OPG) i fizičke osobe

– privatni iznajmljivači koji su:

– registrirani na području Sisačko-moslavačke županije i čiji se programi provode na području Sisačko-moslavačke županije

– koji se aktivno bave ugostiteljskom i/ili turističkom djelatnošću

– koji pozitivno posluju

– koji imaju podmirene obveze prema državi

– koji imaju podmirene obveze prema Sisačko-moslavačkoj županiji

Zahtjevi koji se neće razmatrati:

– s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom

– koji nisu dostavljeni u roku

– ako subjekti imaju dug prema državi

– ako subjekti nisu izvršili obveze prema Sisačko-moslavačkoj županiji prema prethodno dodijeljenim potporama

– ako nemaju ostvaren turistički promet u prethodnoj godini.

Javni poziv otvoren je danom objave (07.06.2016.) na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije, a traje 15 dana od dana objave Javnog poziva.

Zahtjevi i pripadajuća dokumentacija predaju se osobno u pisarnici Sisačko-moslavačke županije ili se šalju poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU, Prijava na javni poziv „UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE U SMŽ“ – za 2016.g., S. i A. Radića 36 44000 SISAK

LINK:http://www.smz.hr/