Sisačko-moslavačka županija objavila je drugi krug Javnog poziva “Tradicijski i umjetnički obrti” u 2020. godini.

Tradicijski i umjetnički obrti su obrti čiji je finalni proizvod rezultat tradicijskog obrta odnosno
dobiven uporabom tradicijskih materijala i tehnologije ili proizvod umjetničke vrijednosti
izrađen pretežito ručnim radom i u malim serijama.

Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju:

– obrtnici sa sjedištem i djelovanjem na području Sisačko-moslavačke županije ,
– su registrirani i posluju najmanje tri mjeseca prije trenutka podnošenja zahtjeva,
– su pozitivno poslovali u prethodnoj godini,
– imaju podmirene obveze prema državi i zaposlenicima,
– su namjenski opravdali bespovratna sredstava dobivena od strane Sisačko-moslavačke
županije u proteklom razdoblju.

Ukupni fond sredstava za provedbu ovoga Projekta je 350.000,00 kuna, a najviši iznos potpore po podnositelju može biti do 10.000,00 kuna. Podnositelj prijave dužan je sudjelovati u financiranju predloženog projekta u iznosu od minimalno 30%. 

Namjena sredstava potpore:

Sredstava potpore mogu se koristiti za:
– ishođenje uvjerenja o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta,
– kupnju i popravak strojeva/opreme (računalne opreme, uredski i radni namještaj) isključivo
za obavljanje registrirane djelatnosti za koju se traži potpora,
– kupnju alata i pomagala za rad isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti za koju se
traži potpora),
– uređenje poslovnog prostora – uključuje građevinske, instalaterske radove i radove
unutarnjeg uređenja i materijal za unutarnje uređenje,
– edukaciju/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenih u obrtu,
– promotivne aktivnosti – uključuje troškove izlaganja na sajmovima, izradu web stranice,
promidžbene materijale i oglašavanje u svrhu obavljanja registrirane djelatnosti za koju se
traži potpora,
– usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,
– podmirenje troškova poslovanja (zakup poslovnog prostora, knjigovodstvene usluge, režijski
troškovi: struja, plin, voda, komunalna naknada, telefon).

Javni poziv je objavljen 5. svibnja 2020., a traje 15 dana od dana objave Javnog poziva.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://www.smz.hr/