Sisačko-moslavačka županija i ove godine provodi projekt „Tradicijski i umjetnički obrti“. Sukladno Operativnom planu poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2016. godine cilj ovog projekta je doprinos očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji baštine posebne zanatske vještine i umijeće oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture, te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti, a obrti su koji imaju sjedište na području Sisačko-moslavačke županije.

Sisačko-moslavačka županija će u tijeku 2016. godine dodijeliti bespovratna sredstava (subvencije) za tradicijske i umjetničke obrte. To su obrti čiji je finalni proizvod rezultat tradicijskog obrta ili proizvod umjetničke vrijednosti izrañen pretežito ručnim radom i u malim serijama.

Primatelji sredstava potpore po ovom Projektu mogu biti:

– obrtnici sa sjedištem u Sisačko-moslavačkoj županiji koji obavljaju djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije, a imaju status obrtnika tradicijskog odnosno umjetničkog obrta u skladu s Pravilnikom o tradicijskim i umjetničkim obrtima

– ostali obrtnici sa sjedištem u Sisačko-moslavačkoj županiji i koji obavljaju djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije, a obavljaju je na tradicijski način za očuvanje kulturnog nasljeđa i tradicijskih gospodarskih vrijednosti

Sredstava potpore su namijenjena za:

– poboljšanje uvjeta rada radionice/uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski radovi, unutrašnje uređenje i opremanje-uredski namještaj)

– nabavu strojeva, opreme, alata i pomagala za rad

– edukaciju/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenih u obrtu

– usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda ( atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.)

– ishođenje uvjerenja o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta

– nastup na gospodarskim manifestacijama (zakup, opremanje izložbenog prostora, promidžbeni materijali)

– podmirenje troškova poslovanja kao što su komunalna naknada, troškovi energije, zakup poslovnog prostora i dr.)

Najviši iznos potpore po ovom Projektu koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna po primatelju.

Županija će sufinancirati prihvatljive troškove projekta najviše do 100% iznosa ispostavljenih računa za provedbu projekta.

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv je zaključno sa 6. svibnja 2016.g.

Detaljan Javni poziv i potrebne obrasce možete pronaći OVDJE.

IZVOR: Sisačko-moslavačka županija