STRUKOVNE UDRUGE – Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2016. – otvoren od 11. 4. do 11. 5. 2016.– dodatne informacije isključivo na adresu elektroničke pošte udruge@mint.hr

 • JAVNI NATJEČAJ /.docx
 • Odluka o provedbi javnog natječaja /.docx
 • Upute za prijavitelje /.docx
 • Obrazac opisa programa ili projekta /.docx
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • Šifre aktivnosti – korisnici /.xlsx
 • Obrazac izjave o partnerstvu /.docx
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja /.docx
 • Izjava o financiranim programima/projektima /.docx
 • Obrazac životopisa /.docx
 • Obrazac ugovora /.docx
 • Obrazac financijskog izvještaja /.xlsx
 • Obrazac opisnog izvještaja /.docx
 • Obrazac o stavkama nastalih troškova /.docx
 • Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja /.docx
 • Strategija razvoja turizma RH do 2020. (NN 55/13)
______________________
JAVNI POZIV srednjim strukovnim i umjetničkim školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM  2016. – otvoren do 20. 4. 2016. – dodatne informacije isključivo elektroničkom poštompromocijazanimanja@mint.hr
 • Javni poziv /.docx
 • Upute za prijavitelje /.docx
 • Obrazac prijave /.docx
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • Izjava o partnerstvu /.docx
 • Obrazac financijskog izvješća /.xlsx