U Proračunu Zagrebačke županije za 2019. godinu, u razdjelu 6. Upravnog odjela za gospodarstvo, u programu Energetika planirana su sredstva za projekt Poticanja energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima.

Korisnici sredstava su fizičke osobe vlasnici obiteljskih kuća na području Zagrebačke županije, s prebivalištem na adresi prijavljenog objekta.

A) Maksimalni iznos sredstava koji pojedini korisnik može ostvariti za ugradnju fotonaponskih sustava iznosi 50% prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 20.000,00 kuna.

Za ugradnju fotonaponskih sustava u Proračunu Zagrebačke županije za 2019. godinu osigurano je ukupno 500.000,00 kuna, a pravo na korištenje sredstava ostvaruju  prijavitelji s najvećim brojem bodova.

B) Maksimalni iznos sredstava koji pojedini korisnik može ostvariti za ugradnju kondenzacijskih plinskih kotlova iznosi 50% prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 15.000,00 kuna

Za ugradnju kondenzacijskih plinskih kotlova u Proračunu Zagrebačke županije za 2019. godinu osigurano je ukupno 500.000,00 kuna, a pravo na korištenje sredstava ostvaruju prijavitelji s najvećim brojem bodova.

U slučaju da se za jednu od mjera (fotonaponski sustavi ili kondenzacijski plinski kotlovi) iskoristi manje sredstava od planiranog, preostala sredstva se mogu preraspodijeliti na drugu mjeru.

Opravdani troškovi ulaganja su:

  1. A) troškovi nabave i postave fotonaponske elektrane na vlastitoj kući i troškovi ugradnje i nabave dvosmjernog brojila;
  2. B) troškovi nabave i ugradnje plinskih kondenzacijskih kotlova u vlastitoj kući.

Sufinancirat će se ugradnja fotonaponskih sustava i kondenzacijskih plinskih kotlova za obiteljske kuće na području Zagrebačke županije u 2019. godini.

Pravo na korištenje sredstava Zagrebačke županije mogu ostvariti prijavitelji koji:

  • su vlasnici obiteljske kuće na području Zagrebačke županije (sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15);
  • imaju prebivalište na adresi subvencioniranog objekta;
  • ulažu vlastita sredstva u provođenje projekta, sukladno odredbama Pravilnika o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 14/18, 23/18 i 41/18);
  • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u financiranju provedbe projekta energetske učinkovitosti sukladno ovom Javnom pozivu.

Zgrada na kojoj gore navedeni prijavitelj planira ugraditi fotonaponski sustav ili kondenzacijski plinski kotao sukladno Uputama za prijavitelje mora:

  • imati dokaz da je postojeća u smislu Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17);

Prijave se dostavljaju do 15. srpnja 2019. godine.

Više informacija o Natječaju te dokumentaciju za prijavu možete pronaći ovdje