Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području zaštite okoliša i prirode da se prijave na Javni natječaj za financiranje projekata udruga koji doprinose razvoju u području zaštite okoliša i prirode.

Predmet Javnog natječaja su sljedeći prioritetni projekti u zaštiti okoliša i prirode:
– Provođenje edukacije na temu zaštite okoliša i održivog razvoja te promocija životnih stilova koji
nastoje smanjiti količinu otpada,
– Očuvanje zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti kroz projekte revitalizacije te
čišćenja divljih odlagališta otpada uz uspostavu mjera za sprječavanje ponovnog nastajanja,
– Provođenje projekata za zaštitu i očuvanje sastavnica okoliša (zrak, tlo i vode),
– Projekti potencijalno razvojnih modela održivog razvoja, energetske učinkovitosti i korištenja
obnovljivih izvora energije.

Udruge mogu prijaviti projekt koji doprinosi razvoju zaštite okoliša i prirode za sljedeće aktivnosti:
1. edukacija javnosti i promocija postupaka oporabe, recikliranja, kompostiranja i odvojenog
prikupljanja otpada,
2. uključivanje škola i vrtića u projekte vezane uz ekologiju, zaštitu okoliša i održivi razvoj,
3. održavanje stručnih tribina na temu zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i održivog razvoja,
4. zaštita i očuvanje tla, zraka i vode kroz projekte na lokalnoj razini,
5. promoviranje životnih stilova koji smanjuju nastajanje otpada u kućanstvu,
6. predstavljanje inovativnih rješenja i novih tehnologija u zaštiti okoliša kroz održivi razvoj i
energetsku učinkovitost,
7. aktivnosti usmjerene poticanju lokalnih vlasti, javnih institucija i poslovnog sektora za
korištenjem obnovljivih izvora energije,
8. akcije čišćenja divljih odlagališta otpada uz uspostavu mjera za sprječavanje njihovog ponovnog
nastajanja,
9. očuvanje zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti kroz projekte revitalizacije,
10. izgradnja nove i obnova postojeće infrastrukture (pješačke i biciklističke staze, informativne
table, klupice i stolovi za odmor) u zaštićenim područjima, parkovima prirode i dr.

Rok za podnošenje prijedloga projekta je 30 dana, koji počinje 25. veljače i završava 27. ožujka 2020.
godine.

Više informacija te dokumentaciju za prijavu možete pronaći ovdje

Izvor: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/