Zagrebačka županija raspisuje Javni natječaj za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti za 2021. godinu – proizvodne i neproizvodne djelatnosti.

Prihvatljivi prijavitelji
Pojmom “Prijavitelj” u Natječaju označava se subjekt malog gospodarstva za
koji se traži potpora, a ne fizička ili pravna osoba koja ispunjava prijavne obrasce.
Prijaviti se mogu subjekti malog gospodarstva koji ispunjavaju uvjete navedene
u Natječaju pod Prihvatljivi prijavitelji. Dodatno pojašnjenje pojedinih odredbi:
Oblik registracije
Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti.
Poduzetnici koji su registrirani kao samostalna djelatnost, kućna radinost i drugi oblici
nisu prihvatljivi prijavitelji temeljem Natječaja.

Veličina subjekta malog gospodarstva
Prihvatljivi prijavitelji su svi subjekti malog gospodarstva (mikro, mali i srednji).

Prihvatljivi prijavitelji imaju sjedište na području Zagrebačke županije. (Napomena: grad
Zagreb nije u sastavu Zagrebačke županije.)

Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova
Iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od minimalnog iznosa ukupnih
prihvatljivih troškova projekta navedenog u odredbama za pojedinu vrstu potpore:
– 45.000,00 kuna za kapitalnu pomoć za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u
neproizvodne djelatnosti
– 80.000,00 kuna za mikro subjekte i 200.000,00 kuna za ostale prijavitelje za kapitalnu
pomoć za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti.

Prijave se primaju do 1.4.2021.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/