Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti.
Poduzetnici koji su registrirani kao samostalna djelatnost, kućna radinost i drugi oblici
nisu prihvatljivi prijavitelji temeljem Natječaja.

Veličina subjekta malog gospodarstva
– Za subvenciju za početak poslovanja prihvatljivi su prijavitelji mikro subjekti malog
gospodarstva u vlasništvu fizičkih osoba.
– Za kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne
djelatnosti i kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u
neproizvodne djelatnosti prihvatljivi su subjekti malog gospodarstva (mikro, mali i
srednji).

Prihvatljivi prijavitelji imaju sjedište na području Zagrebačke županije i ujedno prijavljuju
projekt na području Zagrebačke županije.

Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova
Iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od minimalnog iznosa ukupnih
prihvatljivih troškova projekta navedenog u odredbama za pojedinu vrstu potpore:
– 10.000,00 kuna za subvenciju za početak poslovanja poduzetnika,
– 30.000,00 kuna za kapitalnu pomoć za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u
neproizvodne djelatnosti
– 75.000,00 kuna za mikro subjekte i 150.000,00 kuna za ostale prijavitelje za kapitalnu
pomoć za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti.

Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti navedene su u Natječaju u tablici, prema vrsti potpore.
Dodatno pojašnjenje:
1. Nabava (kupnja ili izrada) strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne
djelatnosti – osnovna namjena potpore za kapitalne pomoći za povećanje
konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti (područje C).
2. Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme – osnovna namjena subvencije za
početak poslovanja poduzetnika i kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz
ulaganje u neproizvodne djelatnosti.
3. Preuređenje i nadogradnja strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne
djelatnosti – prihvatljiva namjena samo za kapitalne pomoći za povećanje
konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti. Napominjemo da ovom
namjenom nije obuhvaćen popravak opreme, koji nije prihvatljiva aktivnost.
4. Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera – prihvatljiva namjena za
subvencije za početak poslovanja poduzetnika i kapitalne pomoći za povećanje
konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti.
5. Unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i
radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje) – subvencije za
početak poslovanja poduzetnika i kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz
ulaganje u neproizvodne djelatnosti. Ovom namjenom nije obuhvaćena ugradnja ili
zamjena vanjske stolarije (vanjski prozori, vrata i izlozi).
6. Nabava uredskog i radnog namještaja – prihvatljiva namjena potpore samo za
subvencije za početak poslovanja poduzetnika.
7. Promocija i marketinške aktivnosti (izrada internetske stranice i web shopa,
oglašavanje, promotivni materijali) – prihvatljiva namjena subvencije za početak
poslovanja poduzetnika i kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje
u neproizvodne djelatnosti isključivo u ovdje navedenim oblicima. Ostali oblici
promotivnih i marketinških aktivnosti neće se smatrati prihvatljivim troškovima projekta.

Intenzitet potpore
Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim Zagrebačka županija
sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do maksimalno 40%
ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 75% kod subvencije za početak poslovanja
poduzetnika.
Podnositelj prijave dužan je sudjelovati u financiranju predloženog projekta u
ostatku iznosa.
Jednom poduzetniku može se dodijeliti temeljem Natječaja samo jedna potpora.

Natječaj je otvoren do 03.06.2019.

Više informacija o Natječaju te prijavnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.