U Proračunu Zagrebačke županije za 2019. godinu, u razdjelu 6. Upravnog odjela za gospodarstvo, u programu Razvojni projekti u turizmu planirana su sredstva za projekt Bespovratne potpore za poduzetnike u turizmu, koja su namijenjena za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva, i to za sufinanciranje poduzetničkih projekata u turizmu koji se odnose na povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude sljedećih postojećih ugostiteljskih objekata:

A1. HOTELI (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, pansion, turistički apartmani, difuzni integralni hoteli);

A2. KAMPOVI (kamp, kamp odmorište);

A3. OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ (hostel, prenoćište, planinarski dom, lovački dom, apartman, robinzonski smještaj

Prijavu mogu podnijeti trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti – subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva.

Prihvatljive aktivnosti

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:

  • obnovu i opremanje smještajnih jedinica, te njihovih pratećih sadržaja u cilju povećanja standarda i kvalitete;
  • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m² za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m² za unutarnje bazene unutar čvrstih objekata), wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji, koji pridonose većoj popunjenosti;
  • prihvatljivi troškovi su troškovi koji se odnose na radove, opremu i usluge za navedeni projekt.

Potporu je moguće dodijeliti za projekte čiji je minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova 75.000,00 kuna.

Iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom korisniku: do 60% prihvatljivih troškova, a najviše  do 100.000 kuna.

Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom u istoj kalendarskoj godini.

Prijave se dostavljaju do 15. srpnja 2019. godine.

Više informacija te popis dokumentacije za prijavu možete pronaći ovdje