Otvoren je Javni natječaj HBOR-a za dodjelu donacija u 2016. godini „NOVI POGLEDI – INOVATIVNOST I IZVRSNOST U OBRAZOVANJU, KULTURI I UMJETNOSTI“.

Cilj ovog natječaja je pomoći provedbu i realizaciju projekata u kulturi, umjetnosti, obrazovanju i znanosti koji su temeljeni na novim idejama, inovativnom pristupu i originalnosti u okviru sljedećih Programskih područja financiranja:

1. INOVATIVNOST U KULTURI I UMJETNOSTI
IZVEDBENE UMJETNOSTI

 • Glazba i scenske djelatnosti
 • Dramske i plesne djelatnosti

LIKOVNE DJELATNOSTI

 • arhitektura, slikarstvo, kiparstvo

MUZEJSKO – GALERIJSKE DJELATNOSTI

 • projekti koji uključuju inovativne i nove formate umjetničkog izraza, interakciju tehnologije ili eksperimentalne programe,
 • projekti istraživačkog i edukacijskog karaktera
 • projekti koji kulturne sadržaje dovode u neuobičajene prostore (otvorene javne ili neiskorištene prostore)
 • projekti koji uključuju nove medije i tehnologije, korištenje novih pristupa, materijala, metoda i formata
 • projekti koji prožimaju različita polja kulturnog, umjetničkog i društvenog djelovanja.

2. OBRAZOVANJE I ZNANOST – POTICANJE INOVATIVNOSTI, TALENATA I IZVRSNOSTI

 • projekti koji uključuju inovativan pristup obrazovanju i poticanju talenata
 • projekti istraživačkog i edukacijskog karaktera
 • projekti koji uključuju nove medije i tehnologije, korištenje novih pristupa, materijala, metoda i formata
 • projekti koji prožimaju različita polja znanstvenog, obrazovnog i društvenog djelovanja
 • projekti koji poticanjem izvrsnosti kao cilj imaju poticanje poduzetničkog duha i zapošljavanja/samozapošljavanja

Na ovaj natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti organizacija civilnog društva upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskojkoje su registrirane kao:

 • udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge, pravne osobe vjerskih zajednica ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice,

koje djeluju najmanje 2 godine.

Ukupna vrijednost javnog natječaja: 600.000,00 kuna.
Maksimalni iznos donacije po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna.
Minimalni iznos donacije po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna.

Rok u kojemu se podnose prijave traje od objave natječaja do 30. svibnja 2016.

Detaljan natječaj, kao i obrasce potrebne na prijavu, možete pronaći OVDJE.