Izmjena natječaja za Podmjeru 6.2.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 9. ožujka objavila je izmjene natječaja za podmjeru 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. Sukladno izmjenama promjenjeni su i rokovi podnošenja zahtjeva za potporu. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 26. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 7. svibnja 2018. godine do 12:00 sati.

Neke od najbitnih izmjena:
  • Visina potpore po korisniku iznosi 372.000,00 HRK. (prije 375.575,00)
  • Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, izdan od Savjetodavne službe mora biti izrađen temeljemEVPG kalkulatora 2018.
  • U slučaju aktivnosti kupovine mehanizacije/strojeva/opreme u sektoru pružanja usluga u ruralnom području korisnik mora imati godišnji prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 HRK tijekom svake godine u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate.
  • Promjena organizacijskog oblika dozvoljena je isključivo u slučaju kada korisnik – OPG namjerava pokrenuti novu nepoljoprivrednu djelatnost koja nije u skladu s Pravilnikom o dopunskim djelatnostima. Promjena organizacijskog oblika dozvoljena je od dana sklapanja Ugovora o financiranju do podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate.
  • Prilikom bodovanja stručna sprema gleda se nositelju OPG-a ili nositelju diversificirane djelatnosti 

više na: http://www.apprrr.hr/obavijest-o-izmjenama-natjecaja-za-operaciju-621–2600.aspx