Program prekogranične suradnje Interreg Mediterranean 2014.-2020. objavio je drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga. Program promiče suradnju i razmjenu iskustava među partnerima. U programu sudjeluje trinaest država mediteranskog područja. Poziv je otvoren do 31. ožujka 2017.

Projektni prijedlozi se mogu dostavljati za Prioritetne osi 1, 2 i 3, međutim samo dvije vrste projekata su dozvoljene i to oni koji sadržavaju po jedan Modul (M2 testiranje ili M3 kapitalizacija) te “integrirani” projekti (M1 + M2 + M3).

Indikativna alokacija sredstava za ovaj Poziv iz Europskog fonda za regionalni razvoj je 65 milijuna eura odnosno 35 milijuna za “integrirane” projekte, 15 milijuna za M2 te 15 milijuna za M3.

*Više o natječaju > http://interreg-med.eu/en/2nd-call-for-modular-projects-is-open/

Izvor: www.europski-fondovi.eu