Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva raspisala je natječaj za prijavu za ostvarivanje institucionalne podrške Nacionalne zaklade u 2017. godini radi dobivanja institucionalne podrške stabilizaciji i / ili razvoju udruge.

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti isključivo udruge koje nisu bile korisnice institucionalne podrške Nacionalne zaklade u prethodnim razdobljima (ovaj uvjet ne isključuje mogućnost prijave udruga osoba s invaliditetom koje su koristile modificiranu jednogodišnju institucionalnu podršku kroz Pilot-program Nacionalne zaklade i Ministarstva socijalne politike i mladih 2013. godine te prijave udruga mladih i za mlade kroz Pilot-program na temelju suradnje Nacionalne zaklade i Ministarstva socijalne politike i mladih 2014. godine).

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u različitim područjima (programskog) djelovanja od zaštite i promicanja ljudskih prava (uključujući osobe s invaliditetom, društveno isključene skupine i dr.), demokratizacije i razvoja civilnoga društva, širenja prostora javnosti uključujući i medije zajednice, nezavisne kulture, rada sa djecom i za djecu, djelovanja mladih, pružanja socijalnih usluga i unapređenja kvalitete življenja (zdravlje, obitelj i dr.), zaštite i očuvanja okoliša te održivog razvoja u Republici Hrvatskoj., što treba biti vidljivo iz opisanih programa koje udruga provodi odnosno djelatnosti udruge.

Institucionalne podrške se dodjeljuju u 3 kategorije:
1. do Kn 200.000,00 – do 10 podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja ovognatječaja
2. do Kn 100.000,00 – do 10 podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja
3. do Kn 50.000,00 – do 5 podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja
uz ostale uvjete utvrđene u Uputama za prijavu.

Rok prijave: 23. ožujak 2017.

Natječajnu dokumentaciju i više informacija možete pronaći ovdje.

Izvor: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva