Pozivaju se vlasnici / suvlasnici; korisnici (zakupnici ili najmoprimci) tradicijskih objekata na području Grada Velike Gorice da podnesu prijave za dodjelu financijske potpore iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja.

Grad Velika Gorica dodijelit će financijske potpore za obnovu tradicijskih objekata u maksimalnom iznosu do 50% od traženog iznosa navedenog u prijavnom obrascu, a najviše do 50.000,00 kuna.

Javni poziv za podnošenje prijava otvoren je do 2.5.2019. godine.

Dokumentaciju te detaljne informacije možete pronaći ovdje.