23. svibnja 2016. objavljen je Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. ”Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjere 19.3. ”Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i podmjere 19.4. ”Tekući troškovi i animacija” unutar Mjere 19 Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik možete pronaći u Narodnim novinama 47/2016: Pravilnik 19.2, 19.3 i 19.4