Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje Sisačko-moslavačke županije objavio je javni natječaj kojim se pozivaju udruge / pravne osobe koje su programski usmjerene na rad u području zdravstvenih i socijalnih usluga da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje zdravstvenih i socijalnih usluga u zajednici.

Financijska potpora dodjeljuje se  udrugama i drugim pravnim osobama koje spadaju u neprofitne organizacije. Udruge/druge pravne osobe koje sudjeluju na Javnom natječaju za odobravanje financijske potpore iz sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. udruga/druga pravna osoba mora biti registrirana na području Sisačko-moslavačke županije i djelovati najmanje jednu godinu prije dana objave Javnog natječaja
 2. primarna djelatnost udruge/pravne osobe mora biti iz područja za koje se prijavljuje
 3. dokumentacija udruge/druge pravne osoba mora biti usklađena sa novim Zakonom o udrugama („Narodne novine“; broj 74/14)
 4. projektom/programom moraju biti obuhvaćene osobe s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije
 5. izvoditelji projekta/programa moraju imati odgovarajuću stručnu spremu/zvanje ili završenu edukaciju za rad s određenom kategorijom korisnika
 6. projekt/program mora biti osmišljen tako da je moguće provoditi kontrolu i nadzor nad provođenjem aktivnosti i nad potrošnjom odobrenih sredstava
 7. projekt/program mora biti besplatan za korisnike koji su obuhvaćeni njime
 8. projekt/program treba ponuditi osmišljenu promidžbu s ciljem popularizacije sadržaja ponuđenog projekta/programa
 9. projekt/program koji udruga/druga pravna osoba prijavljuje mora bit osmišljen tako da zadovoljava potrebe u zajednici, a ne strukovne potrebe svojih članica/članova
 10. udruga/druga pravna osoba može projekt/program provoditi u suradnji i/ili partnerstvu s drugim udrugama, drugim pravnim osobama, ustanovama i sl. iz istog područja djelovanja
 11. prijava na Javni natječaj mora sadržavati sve elemente i dokumentaciju određenu Pravilnikom, Javnim natječajem i Uputama za prijavitelje.

Jedan prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu u okviru ovog Javnog natječaja. Prijavitelj može istovremeno biti partner / suradnik u drugoj prijavi.

Prihvatljive projektne aktivnosti:

 1. projekti iz područja zdravstvena zaštite
 2. projekti iz područja prevencija ovisnosti
 3. programi udruga umirovljenika
 4. projekti izvan-institucijske skrbi za stare
 5. projekti civilnih udruga iz područja socijalne skrbi
 6. projekti udruga mladih
 7. programi udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata

Za financiranje projekata/programa u okviru ovog Natječaja raspoloživ je ukupan iznos od 1.175.000,00 kuna, s najmanjim iznosom traženih sredstava od 5.000,00kn, odnosno najvećim od 150.000,00kn. Projekti/programi se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstva.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačka županije. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje, tj. neće se niti otvarati.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Izvor: SMŽ