Jedan od ciljeva Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. je omogućiti unapređenje životnih i radnih uvjeta lokalne zajednice u ruralnim područjima kroz dodjelu potpore za projekte lokalne infrastrukture i potpore za aktivno sudjelovanje predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora putem partnerstva odnosno lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova).

U tu svrhu odabrana su 54 LAG-a koji obuhvaćaju 516 JLS (93% svih JLS) Republike Hrvatske. Odabranim LAG-ovima dodijeljeno je preko 463 milijuna kuna, od čega se na tekuće troškove rada LAG-a i animacije stanovništva odnosi preko 92 milijuna kuna, na provedbu projekata iz lokalnih razvojnih strategija preko 352 milijuna kuna i na projekte suradnje među LAG-ovima 17 milijuna kuna.

Analiza Godišnjih izvješća o radu LAG-ova za prethodnu, 2017. godinu,  pokazala je da u odabranim LAG-ovima radi ukupno 367 osoba.

LAG-ovi imaju ukupno 3995 članova koji predstavljaju tri sektora: javni, civilni i gospodarski.

 

LAG-ovi potiču aktivnosti lokalnog održivog razvoja na način da provode aktivnosti informiranja, obuke, savjetovanja, kako svojih članova, tako i zainteresirane javnosti. U prethodnoj godini, LAG-ovi su organizirali ukupno 30 aktivnosti usavršavanja i obrazovanja članova i zaposlenika LAG-a, 292 aktivnosti organizirane u svrhu provedbe animacijskih aktivnosti te 461 aktivnost vezanu za pružanje pomoći potencijalnim korisnicima s područja pojedinog LAG-a u svrhu pripreme projekata koji se planiraju provoditi putem lokalnih razvojnih strategija.

 

Prema podacima Godišnjeg izvješća o radu LAG-ova, za potrebe tekućih troškova, LAG-ovima je tijekom 2017. godine isplaćena potpora u iznosu od 12.346.606,94 kn, a za potrebe animacije 218.312,14 kn. Tijekom 2018. godine očekuje se značajniji napredak i povećanje aktivnosti gotovo na svim područjima djelovanja LAG-ova zbog objave i provedbe dugoočekivanih LAG natječaja koji će rezultirati većom potrošnjom dodijeljenih sredstava.

Infografiku rezultata analize Godišnjeg izvješća o radu LAG-ova možete pogledati ovdje.

NOVO! Infografika rezultata analize Godišnjeg izvješća o radu LAG-ova na engleskom jeziku je dostupna ovdje.