Inin program Zeleni pojas natječaj je za sufinanciranje ekoloških projekata.

Korisnici sredstava

Pravo na prijavu imaju organizacije civilnog društva, javne ustanove, uključujući i obrazovne, parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Područja aktivnosti projekata

  • klimatske promjene – projekti iz područja ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama (aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje emisije stakleničkih plinova i aktivnosti koje pridonose prilagodbi zajednice klimatskim promjenama)
  • zaštita biološke raznolikosti Republike Hrvatske (aktivnosti na očuvanju autohtonih sorti te netaknutih područja mjerama zaštite ili edukacije za njihovu zaštitu ili korištenje)
  • zaštita tla, mora i kopnenih voda sprečavanjem onečišćenja (smanjenje uporabe pesticida i umjetnih gnojiva, smanjenje onečišćenja otpadnih voda, pošumljavanje s ciljem sprečavanja erozije tla)
  • obrazovanje dionika s naglaskom na mlade koji mijenjaju ponašanje stvarajući pozitivan utjecaj na okoliš
  • inovacije koje uvode praksu kojom se štede resursi, smanjuje nastanak otpada, štedi energija (alternativni oblici transporta, ponovna uporaba predmeta i proizvoda, recikliranje, izbjegavanje nastanka otpada)
  • čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora, uključujući i revitalizaciju morske obale, s naglaskom na uklanjanje otpada bez primjerice krčenja prirodnih ekosustava koji narušavaju bioraznolikost
  • briga o školskim vrtovima, voćnjacima i ekopodručjima, njihovo uređenje isključivo sadnjom višegodišnjih i po mogućnosti autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja ili povećanja bioraznolikosti te opremanje elementima isključivo od prirodnih i ekoloških materijala (stalci za bicikle ako projekt potiče upotrebu bicikala, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, infoploče, spremnici za odvojeni otpad)
  • neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama
  • izložbe o zaštiti okoliša
  • druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

Uvjeti za priznanje podrške

Maksimalni iznos sufinanciranja po projektu iznosi 30.000 kuna. Kandidati koji se prijavljuju moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti s 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt. INA je u mogućnosti sufinancirati odabrane projekte tek nakon potpisa sponzorskog ugovora s odabranim organizacijama (potpisivanje ugovora planira se između 1. svibnja i 1. lipnja 2022. godine). Svi odabrani projekti moraju biti završeni do 30. studenoga 2022.

Postupak prijave i potrebna dokumentacija

Projekti za dodjeljivanje sredstava po ovom Natječaju prijavljuju se isključivo ispunjavanjem online obrasca, koji se nalazi OVDJE, od 1. do 31. ožujka do 23.59 sati.

Selekcija projekata

Za procjenu zahtjeva formirat će se stručno Povjerenstvo za provođenje Natječaja u koje će biti imenovane stručne osobe iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog razvoja, predstavnika akademske zajednice te predstavnika Inina Održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša (dalje u tekstu Povjerenstvo). U rad Povjerenstva mogu se uključiti i Inini partneri (sponzorirane i donirane institucije, odnosno pojedinci).
Odluku o odabiru projekata kojima će se dodijeliti sredstva donosi Povjerenstvo na temelju kriterija definiranih ovim Natječajem. Uz projekte odabrane odlukom Povjerenstva jedan od projekata bit će odabran na temelju glasova Facebook fanova službene INA Facebook stranice tako da će INA na svojoj službenoj Facebook stranici objaviti projekte koji su prošli procjenu i dobili pozitivne recenzije Povjerenstva, odnosno one koje u dovoljnoj mjeri udovoljavaju kriterijima definiranim ovim Natječajem.
Ukupan fond natječaja jest 250.000 kuna, a dodijelit će se odabranim projektima tako da pojedinačni iznosi koje dodjeljuje INA čine do 80% sredstava ukupno potrebnih za ostvarenje projekta, a pritom maksimalni iznos može biti 30.000 kuna.
Odluku o dodjeli sredstava donijet će Povjerenstvo u najkasnije 20 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda (do 20. travnja 2022.), o čemu će podnositelji ponuda biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana donošenja odluke (do 30. travnja 2022.). Organizacije čiji projekti nisu izabrani bit će obaviješteni pisanim putem (e-poruka na kontakt adresu iz online obrasca).

Više informacija dostupno je ovdje