Ovim putem Vas izvješćujemo kako svi potencijalni korisnici koji se planiraju prijaviti na LAG natječaj, sukladno podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., sve promjene koje planiraju provesti radi postizanja uvjeta za prijavu (SO, upis u ARKOD i slično), iste moraju napraviti u Savjetodavnoj službi s najkasnijim datumom 28. veljače 2018. godine. Nakon tog datuma, promjene više neće biti moguće do slijedećeg ciklusa revizije podataka, cca lipanj/srpanj 2018. godine.